Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING

Dank U voor het bezoek aan onze website, en het lezen van onze privacy policy.Om onze website te beschermen en het steeds beschikbaar houden van informatie voor alle bezoekers en gebruikers, is het veranderen en of het plaatsen van informatie buiten de daarvoor bedoelde plaatsen op onze site door onbevoegde personen ten strengste verboden. Overtreders zullen worden vervolgt met in achtneming van de geldende wetten.

Automatisch verzamelde en bewaarde Informatie
Wanneer U onze website bezoekt verzamelen wij geen persoonlijke informatie over U, tenzij U kiest ons deze informatie te geven. Automatische verzamelen en bewaren wij de volgende informatie over onze website bezoekers:

Het Internet Domein, de host naam en het IP-adres van de aansluiting vanwaar U onze website bezoekt. Heb type browser software en operating systeem dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot onze website. De datum en het tijdstip waarop U onze website bezoekt. De electronische bladzijden die U bezoekt, Het internetadres van de website van waaruit U met onze website “gelinkt” werd.

Wij gebruiken deze informatie voor statistische doeleinden en voor de evaluatie van onze website teneinde het gebruiksgemak te verhogen en te leren over het type technologie dat onze bezoekers benutten. Wij onderzoeken niet en slaan geen informatie op over individuen en hun bezoek. Gebruik van “cookies”, zoek en volg mechanismen

PIA Breda, maakt met haar website geen gebruik van “persistent cookies” en andere zoek en volg mechanismen die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen.

Wanneer U zich als geinteresseerde of klant bij ons registreert.
Als U ervoor kiest ons persoonlijke data te geven in geval van registratie als klant, of als ontvanger van onze newsletter, dan gebruiken wij deze informatie om U van dienst te zijn. Wij zullen de door u gegeven informatie alleen gebruiken zoals in onze privacy policy beschreven. Als U uw naam en of andere relevante data niet wenst te geven dan kan het voor ons problemen geven U van dienst te zijn, vragen te beantwoorden, problemen op te lossen of klachten af te handelen. Wij verzamelen geen informatie voor andere redenen dan bovengenoemd.

De informatie die U ons geeft wordt niet geopenbaart, weggegeven, ter beschikking gesteld, verkocht of geruilt met enig individu of andere organisatie. PIA Breda bewaart geen informatie voor commerciele doeleinden. Iedere informatie die U aan ons ter beschikking stelt wordt beschermt in navolging van de EU wetgeving op het gebied van persoonlijke data bescherming.

Links naar andere Websites.
Onze website maakt soms gebruik van “links”.(adressen waarop U kunt klicken om de betreffende website te bezoeken). In somige gevallen verwijzen wij U naar websites van particuliere organisaties, partner organisaties en belangen organisaties. In alle gevallen is expliciet toestemming gegeven. Deze websites hebben allen hun eigen privacy policy. Het is altijd raadzaam deze door te lezen..

Winkelwagen